Een inhoudelijke verdieping door een gefundeerd advies van Talent Support kan impasses doorbreken. In breng van deskundigheid zonder de verantwoordelijkheid over te nemen. Adviezen zijn altijd concreet en toepasbaar.

Organisatieadvies
Voor het bepalen van de koers en ontwikkelrichting van uw organisatie biedt Talent Support maatwerkadvisering.

Aspecten:

 • Structuur, cultuur en beleid
 • Sterkte/zwakte analyse
 • Plan van aanpak


  Organisatieontwikkeling
  Advisering over organisatieverandering met een sterke nadruk op het proces.

  Aspecten:
 • Van vraagstuk naar proces
 • Commitment aan de top en participatie aan de basis
 • Denken van groot naar klein
 • Volgorde: inhoud-vorm-voorwaarden

  OR-advisering
  Soms hebben ondernemingsraden op korte termijn behoefte aan een ondersteuning om tot een goed beargumenteerd advies te komen

  Aspecten:
 • Contra-expertise (personeelsbeleid en reorganisaties/fusies)
 • Beoordeling onderbouwing en herleidbaarheid adviesaanvragen
 • Advisering over standpuntbepaling OR