Talent Support werkt vanuit een netwerk van deskundigen. De visie luidt:

Talent Support begeleidt organisaties, individuele medewerkers en medezeggenschapsorganen en stimuleert hen de eigen talenten te ontwikkelen.

Drie kernbegrippen staan centraal in de visie:

1. Eenvoud.
Talent Support ontleent zijn kracht aan organisatie- en samenwerkingsvraagstukken terug te brengen tot de essentie. Theorie en modellen dienen ter ondersteuning.

2. Ervaring
Talent Support brengt levens- en werkervaring in. Organiseren, veranderen en coachen blijft gewoon mensenwerk. Talent Support wil deze ‘gewone’ talenten inzetten.

3. Vakmanschap
Vraagstukken kunnen verhelderen om deze vervolgens werkbaar en toepasbaar maken is een kunst en een kunde waar Talent Support sterk in is.

Gert van Dongen
Sinds 1990 is Gert van Dongen werkzaam op het snijvlak van managementondersteuning, arbeidsverhoudingen en trainingen. Zijn werkopvatting en stijl als trainer is “leren door te handelen”.

Gerts loopbaan weerspiegelt deze instelling. Hij heeft verschillende uitvoerende en leidinggevende functies bekleed in non-profit organisaties en de trainings- en advieswereld. Als je aan mensen uit zijn omgeving vraagt Gert te omschrijven dan wordt hij gekarakteriseerd als iemand die toegankelijk en samenbindend is, maar op een rustige manier wel de zaken die er toe doen benoemt en aanpakt.

Na zijn HBO opleiding bleef hij studeren: post-hbo Voortgezette Opleiding Management en Organisatie en heeft hij een mastergraad behaald in ‘Management & Innovation’.

Gert beweegt zich op het brede vlak van arbeidsverhoudingen en medezeggenschap. Voorbeelden van opdrachten:

  • In de medezeggenschap heeft hij een toonaangevend onderzoek gepubliceerd over het beleidsmatig functioneren van ondernemingsraden.
  • Als beleidssecretaris was hij verantwoordelijk voor een vernieuwingsproject bij de Nederlandse universiteiten.
  • Als interim-manager en projectleider bij verschillende provincies begeleidde hij reorganisaties en implementatietrajecten.
  • Ook heeft hij als interimmer ervaring in de jeugdzorg (hoofd crisisopvang-centrum) en het begeleiden van organisatieontwikkelingtrajecten.
  • Recent is hij als opleidingscoördinator ingezet bij een gerenomeerd medezeggenschapsinstituut.

    Vanuit verschillende posities en rollen heeft hij een uitgesproken, maar ook uitgebalanceerde visie op organisatieontwikkeling en medewerkerbetrokkenheid.