• In het boekje Ziekenhuis en beschrijft Gert van Dongen de actuele ontwikkelingen van ziekenhuizen, de uitkomsten van een onderzoek naar het functioneren van ondernemingsraden, omgaan met het Medisch Specialistisch Bedrijf en 'OR en governance'. Tot slot worden 7 aanbevelingen gedaan om de ziekenhuis OR naar een hoger plan te tillen.
  • Gert heeft in opdracht van CAO partijen, in samenwerking met het Adviescollege een rapport voor vernieuwing van de medezeggenschap voor de Universiteiten vervaardigd.
  • Onder de naam ‘symfonie 440’ heeft Gert van Dongen als hoofdspreker in 13 bijeenkomsten voor in totaal 3500 mensen inleidingen gehouden over ‘If Disney ran your hospital'.
    Een inspirerend concept over patiëntbejegening.
    Interview personeelsblad Gert van Dongen. Klik hier
  • Artikel over ‘uitbesteden in de zorg’ door Gert van Dongen. Klik hier.
  • Artikel over Cultuur en OR; "Cultuur een beetje veranderen is niet mogelijk". Klik hier.