‘Leren door te handelen’is het uitgangspunt bij Talent Support-trainingen. Tijdens de trainingen is er veel tijd en ruimte voor toepassing, oefening en discussies. Theorie is ondersteunend.

Medezeggenschap

Talent Support heeft een uitgebalanceerde visie op medezeggenschap. Gebaseerd op wederzijds respect tussen OR en bestuurder. Fundamenteel is dat partijen het inhoudelijke debat aangaan en de medezeggenschap zien als instrument om tot breed gedragen besluiten en inspirerende overlegresultaten te komen.

Thema’s:

 • Visie op medezeggenschap
 • OR en organisatieontwikkeling
 • OR in de zorg
 • Vergaderen en onderhandelen
 • Fusie en reorganisaties
 • Personeelsbeleid
 • Organisatie van het OR-werk
 • Samenwerking
  Werken aan teamontwikkeling en effectief inzetten van individuele talenten zijn de succesfactoren voor het bereiken van zichtbare resultaten. Talent Support vergroot vaardigheden en inzichten in samenwerkings- en communicatieprocessen.

  Thema’s:

 • Communicatieve vaardigheden
 • Debatvaardigheden
 • Vergaderen en onderhandelen
 • Teamsamenwerking
 • Effectief feedback geven


  Projectmatig werken
  Doelen realiseren door een projectmatige aanpak vergroot de slaagkans. Faseren, beslissen en beheersen in een goede samenwerking zijn de basiselementen van een training projectmanagement van Talent Support

  Thema’s:

 • Projectdoel en resultaat
 • Samenwerken in een project
 • Faseren van een project
 • Planning
 • Beheersen (tijd, geld, kwaliteit)


  Leidinggeven
  Leidinggeven is inspireren, coachen, sturen en ingrijpen. Talent Support spreekt uit ervaring. Vanuit een evenwicht tussen mens- en taakgerichtheid wordt uw eigen stijl van leiding geven verder ontwikkeld.

  Thema’s:

 • Stijlen van leidinggeven
 • Inspirerend leiding geven
 • De zeven eigenschappen van Covey
 • Leiding geven aan teams
 • Ondersteunen versus confronteren